27 October 2011

Infographic: Tallest Mountain to Deepest Ocean Trench


Dalam Al-Quran banyak ayat yang menggesa manusia supaya merenung kejadian alam ciptaan-Nya, moga-moga dengan cara itu akan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah Allah Tuhan yang mencipta alam maya yang indah supaya manusia mengkaji dan menyingkap rahsianya. Juga untuk manusia mengamati pada peraturan alam, seterusnya mengambil iktibar daripadanya untuk faedah kehidupan di dunia dan juga akhirat. Seterusnya untuk menanamkan keyakinan yang teguh dalam hati para hambanya yang sentiasa waspada, di mana mereka mengkaji dalil tentang adanya Tuhan yang Maha Suci melalui segenap ciptaannya. Maka akhirnya mereka pun mengerti, menyatakan; "Tiada Tuhan selain Dia serta mengesakannya". Bahkan juga mereka bersaksi atas keagungannya dan kesempurnaannya. Sungguh, Dia itulah yang menegakkan segala sesuatu dengan keadilan dalam setiap perkara dan keadaan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan akal dan sekaligus menyempurnakannya dengan petunjuk wahyu. Dia telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberinya akal fikiran itu agar selalu mempergunakannya untuk mengamati dan merenungi keajaiban-keajaiban setiap ciptaannya sebagaimana firmannya yang bermaksud:-

“Dan apakah mereka tidak memerhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah” (Al-A'raf: 185)

"Katakanlah; perhatikan apa pun yang ada di langit dan dibumi .. (Yunus: 101)

"Dan Bumi pun kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan itu hanya Kami " (adz-Dzariyat: 48)

"Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada diatasnya, bagaimana kami meninggikan dan menghiaskan langit itu, tanpa suatu keretakan sedikit pun?” (Qaf: 6)


Our Amazing Planet explores Earth from its peaks to it mysterious depths.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...